Drzwi Otwarte Szkoły

Drzwi Otwarte Szkoły

28 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach odbyła się Kiliniada, czyli Drzwi Otwarte Szkoły połączone z Targami Pracy.

Kiliniada skierowana była do tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy w tym roku będą wybierać dalszą drogę nauki. Takie Drzwi Otwarte Szkoły to także świetna okazja, by uczniowie zapoznali się nie tylko z możliwościami dalszego kształcenia się i zdobycia odpowiednich kwalifikacji, ale także z potencjalnym rynkiem pracy.

„BLENDING” sp. z o.o. również uczestniczyła w tym wydarzeniu. Nasi przedstawiciele przybliżyli młodzieży profil działalności firmy oraz zaprosili do odbycia praktyk. Na uczestników Kiliniady czekały różne gadżety i ulotki promujące “BLENDING” sp. z o.o. oraz słodka przekąska.

Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w Kiliniadzie. Był to mile i pożytecznie spędzony czas.