Kiliniada

Kiliniada

Dnia 5 kwietnia 2018 r. firma „BLENDING” Sp. z o.o. na zaproszenie wicedyrektor Renaty Błażejczyk uczestniczyła w Targach Pracy organizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach.

Były one połączone z „dniami otwartymi” szkoły dla gimnazjalistów ze szkoły ze Zdun oraz z okolicy.

Celem tychże targów jest promowanie wśród młodzieży kształcenia branżowego oraz zapoznanie ich z lokalnym rynkiem pracy. Uczniowie gimnazjum dowiedzieli się, na jakie zawody pracodawcy z regionu Zdun wykazują zapotrzebowanie oraz w jaki sposób zdobyć odpowiednie kwalifikacje.

Przedstawicielki naszej firmy rozmawiały z uczestnikami targów o profilu działalności „BLENDING” Sp. z o.o.  Uczniowie byli zapraszani do odbywania u nas praktyk oraz staży.

Praktyka i staż to świetne okazje, by poznać działalność firmy „od środka”, ale i pozwala ocenić praktykanta/stażystę jako potencjalnego pracownika.

Stoisko promujące „BLENDING” Sp. z o.o. zaopatrzyliśmy w ulotki i gadżety promujące naszą firmę oraz słodki poczęstunek dla uczniów.

Galeria – kliknij, by obejrzeć zdjęcia.

Czas spędzony w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach uważamy za mile i pożytecznie spędzony.

Uważamy, że Targi Pracy organizowane w szkole to doskonały pomysł, by młodzież poznała lokalny rynek pracy oraz przekonała się, że oferta szkoły umożliwia zdobycie solidnych kwalifikacji, by sprawnie się na tym rynku odnaleźć.

Mamy nadzieję, że nasze uczestnictwo w Targach przyniesie owoce – chętnych do pracy praktykantów i stażystów, którzy w przyszłości będą chcieli rozwijać swoją karierę w „BLENDING” Sp. z o.o.

Pozostaje nam życzyć:

– uczniom ODWAGI i ŚMIAŁOŚCI w nawiązywaniu kontaktów,

– dyrekcji i nauczycielom niespożytej energii do podejmowania działań na rzecz młodzieży.

Dziękujemy za zaproszenie!