Zapraszamy na KILINIADĘ

Zapraszamy na KILINIADĘ

28 marca 2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach odbędzie się Święto Szkoły połączone z Targami Pracodawców, na których oczywiście nie zabraknie firmy “BLENDING” sp. z o.o.

KILINIADA skierowana jest do wszystkich tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy w tym roku będą wybierać kierunek kształcenia w nowej szkole.

Celem Targów Pracy jest promowanie wśród młodzieży kształcenia branżowego, zapoznanie ich z lokalnym rynkiem pracy oraz z ofertą edukacyjną szkoły.

Nasza firma przybliży młodzieży profil swojej działalności oraz zaprosi ją do odbycia praktyk lub stażu.

W imieniu firmy “BLEDNING” sp. z o.o. oraz Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach zapraszamy na Drzwi Otwarte Szkoły.