Dopłaty do materiału siewnego.

Dopłaty do materiału siewnego.

Do 14 sierpnia 2023 r. producent rolny, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniem na rynku rolnym spowodowanym agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, może złożyć wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

O pomoc może ubiegać się producent rolny który:

  • ma nadany numer identyfikacji,
  • jest zagrożony utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanym agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy,
  • zakupił od 15.07.2022 r. do 15.06.2023 r. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany,
  • w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich,
  • posiada gospodarstwo rolne,
  • nie złożył w 2023 r. wniosku o dopłatę, o której mowa w art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.

Aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego w ramach pomocy związanej z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę należy cofnąć wcześniej złożony wniosek o dopłatę do materiału siewnego w formule pomocy „de minimis”!

Dopłatami objęte są:

  • zboża – jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica orkisz, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto,
  • rośliny strączkowe – bobik, groch siewny, łubin (biały, żółty, wąskolistny), soja, wyka siewna,
  • ziemniaki.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/material-siewny–pomoc-zwiazana-z-kryzysem-wojennym

Zapraszamy do naszego doradcy w Zdunach, który udzieli porad oraz pomoże w wypełnieniu wniosku:

62 594 83 33