Krajowe wsparcie

Krajowe wsparcie

Rolnicy, którzy spełnili warunki przyznania pomocy obowiązujące w ramach realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych, a mimo to tej pomocy nie uzyskali, mogą ubiegać się o ponowne wsparcie!

Pomoc skierowana jest do producentów rolnych: kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynkach rolnych spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Wnioski należy złożyć do 31 października 2023 r. do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Wnioski można składać:

  • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego ARiMR,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl,
  • wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia:

-o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanym agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy oraz o niewypłaceniu pomocy w ramach realizacji ARiMR zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych,

-o zrzeczeniu się prawa do pomocy w ramach realizacji zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych.

Wnioski oraz więcej informacji odnośnie pomocy dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-kukurydzy-zyta-jeczmienia-owsa-pszenzyta-mieszanek-zbozowych-rzepaku-lub-rzepiku

Nasz doradca służy pomocą w wypełnieniu wniosku! Zapraszamy do siedziby firmy w Zdunach lub do kontaktu telefonicznego: 62 594 83 33