Poszukujemy pracownika!

Poszukujemy pracownika!

OFERTA PRACY

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

PRACOWNIK GOSPODARCZY, PRACOWNIK MAGAZYNOWY
Miejsce pracy: Krotoszyn

Opis stanowiska:

 • sprzątanie terenu firmy, w tym m. in. utrzymywanie w czystości parkingu, pielęgnacja trawy i nasadzeń (podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, i tym podobne), które znajdują się wokół budynku, opróżnianie koszy na śmieci, wystawianie pojemników na śmieci w dniu ich wywozu,
 • wykonywanie prac porządkowych w budynkach magazynowych,
 • zgłaszanie na bieżąco wszelkich awarii i usterek w budynkach firmy,
 • wykonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami czynności związanych z bezpiecznym i skutecznym zabezpieczeniem obiektu w zakresie bhp i ppoż.,
 • zabezpieczenie mienia na obiekcie przed kradzieżą i dewastacją.
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach powierzonego zakresu czynności,
 • przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym,
 • prowadzenie załadunku towarów na samochody lub inne środki transportu z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych,
 • prowadzenie rozładunku i układanie towaru w magazynie,
 • przemieszczanie przyjętych towarów wewnątrz magazynu, zabezpieczenie ich przed zniszczeniem,
 • praca przy pakowaniu towarów sypkich w opakowania jednostkowe,
 • kontrolowanie stanów magazynowych,
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń, konserwowanie sprzętu, zgłaszanie awarii,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.

Wymagania:

 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • rzetelność, elastyczność i otwartość,
 • znajomość zasad gospodarki magazynowej,
 • mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • perspektywę długoletniej współpracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia Grupowego,
 • pracę w firmie dbającej o bezpieczeństwo pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji na ww. stanowisko proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: kadry@blending.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych przez “BLENDING” Sp. z o.o. z siedzibą
w Zdunach ul. Towarowa 1 63-760 Zduny jako ich Administratora w celu udziału mojej kandydatury w procesie rekrutacyjnym
na stanowisko “PRACOWNIK GOSPODARCZY, PRACOWNIK MAGAZYNOWY

Przed wysłaniem zgłoszenia rekrutacyjnego prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, udostępnioną tutaj.