AGROlider

AGROlider


Najnowszy numer magazynu Grupy Azoty AGROLIDER już dostępny!

Zachęcamy do odebrania bezpłatnego egzemplarza w naszych punktach sprzedaży lub do pobrania wersji elektronicznej -> https://nawozy.eu/wiedza/agrolider

W tym wydaniu m.in.:

  • co warunkuje dobre zimowanie roślin?,
  • które chwasty zimują w zbożach?,
  • od czego zależy zimotrwałość roślin?,
  • wpływ pH na życie biologiczne gleb,
  • dobre praktyki rolnicze w stosowaniu nawozów azotowych

oraz wiele innych ciekawych tematów agrotechnicznych.

Zapraszamy do lektury!