Ochrona roślin

Ochrona roślin

Nasz Klient znajdzie w ofercie wszystkie niezbędne środki ochrony roślin od wiodących na polskim rynku producentów.

Produkty te przeznaczone są do ochrony upraw rolnych, ogrodniczych i sadowniczych.

Naszym celem jest oferowanie maksymalnej skuteczności przy optymalnym nakładzie finansowym, dlatego zapewniamy niezbędne i fachowe doradztwo w zakresie stosowania i wyboru produktów z tej dziedziny, czyli:

 • herbicydów,
 • fungicydów,
 • insektycydów,
 • regulatorów wzrostu.

Preparaty proponujemy w opakowaniach dostosowanych do zapotrzebowania (areału, gatunku uprawy).

Ogólne zasady sporządzania cieczy roboczej (którą należy sporządzać TUŻ PRZED zabiegiem):

 1. opryskiwacz należy wypełnić wodą do 50-70% pożądanej objętości,
 2. mieszadło powinno być włączone,
 3. jeżeli jest potrzeba, to w tym momencie należy dodać środki poprawiające jakość wody,
 4. czas na dodanie nawozów mineralnych (nawozy mogą spowodować zmianę temperatury wody, w takim przypadku należy poczekać z dodaniem kolejnych składników na ustabilizowanie się temperatury),
 5. dodanie nawozów mikroelementowych,
 6. dodanie środków ochrony roślin: forma granul lub proszków do sporządzania zawiesiny (WP,WG),
 7. dodanie środków ochrony roślin: forma koncentratu do sporządzenia stężonej zawiesiny (SC),
 8. dodanie środków ochrony roślin: forma koncentratu do emulgowania (EC, EG, EW, SE),
 9. dodanie środków ochrony roślin:forma koncentratu do sporządzenia w formie roztworu (SL, SP, SG)
 10. dopełnienie wodą do żądanej objętości przy włączonym mieszadle,
 11. dodanie adiuwantów, o ile są potrzebne.

Należy obserwować, czy mieszanina się nie zwarzyła. Przy mieszaniu należy zachować ostrożność, by nie zaszkodzić sobie, nie uszkodzić opryskiwacza lub roślin. Odpowiedzialność ponosi osoba sporządzająca mieszaninę.