Prawidłowe magazynowanie

Prawidłowe magazynowanie

Ziarno, aby nie straciło na jakości i przydatności konsumpcyjnej oraz paszowej, powinno być odpowiednio przechowywane. Prawidłowe jego magazynowanie wymaga przestrzegania kilku istotnych zasad:

  1. ziarno powinno być czyste, bez zanieczyszczeń tj. plew, słomy, owadów, chwastów, ponieważ zanieczyszczenia powodują utrzymywanie się wilgotności i wzrost temperatury masy ziarna,
  2. ziarno powinno być odpowiednio suche, jego optymalna wilgotność to 14%.
  3. magazyn zbożowy powinien posiadać odpowiednią wentylację, dzięki której uniknie się wzrostu temperatury ziarna,
  4. należy stale monitorować temperaturę i wilgotność oraz kontrolować obecność insektów i szkodników.

Wzrost temperatury oraz nieodpowiednia wilgotność prowadzą do rozwoju grzybów, drobnoustrojów oraz pleśni powodując rozwój szkodliwych mykotoksyn.

Magazyn do składowania ziarna powinien być odpowiednio przygotowany. Należy usunąć wszelkie pozostałości oraz zanieczyszczenia.

Mimo zapewnienia optymalnych warunków przechowywania ziarna nie zawsze możemy je uchronić przed pojawieniem się w nim szkodników. Do najczęściej pojawiających się insektów w zbożu należą: wołki zbożowe, trojszyki, spichrzele, kapturniki zbożowe, mkliki, omacnice spichrzanki. Poza tym w nieszczelnych magazynach mogą pojawić się gryzonie oraz ptaki. Jeśli się pojawią a ich liczba przekroczy próg szkodliwości, należy zastosować odpowiednie środki ochrony w celu pozbycia się.

W naszych sklepach znajdą Państwo odpowiednie środki do zwalczania szkodników zbożowych. Zapraszamy!

Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z etykietą.