Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Trwa nabór wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw. Dokumenty należy złożyć do 14 lipca 2022r. osobiście w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Gospodarstw Rolnych lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

O dotację starać się mogą rolnicy posiadający co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej a jej wartość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro.  Osoby ubiegające się o tę formę pomocy mogą być ubezpieczone zarówno w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie, jednak dochód lub przychód z działalności rolniczej musi wynosić co najmniej 25 % całości dochodów lub przychodów.

Bezzwrotne premie w wysokości 60 tys. zł są finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW). Pomoc na dane gospodarstwo można uzyskać tylko raz.

Beneficjenci programów wsparcia: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności rolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” nie mogą ubiegać się o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw.

Otrzymana pomoc w całości musi być przeznaczona na prowadzoną działalność rolniczą w gospodarstwie lub na przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Minimum 80% otrzymanej kwoty należy przeznaczyć na środki trwałe.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-63-restrukturyzacja-malych-gospodarstw—nabor-31-marca-do-29-maja-2021-r

Osoby zainteresowane pomocą na restrukturyzację małych gospodarstw zapraszamy do naszego doradcy w Zdunach:

62 594 83 33