Szkolenie dla rolników

Szkolenie dla rolników

W ubiegłym tygodniu firma BLENDING sp. z o.o. zorganizowała szkolenie dla rolników.  Prelekcje prowadzili przedstawiciele firm: Grupy Azoty S.A., INTERMAG sp. z o.o., Promyk Agro sp. z o.o. oraz Firmy Doradczo – Usługowej Adam Bartkowski. Na spotkaniu odbył się także pokaz polowy stosowania nawozu RSM®.

Szkolenie rozpoczęło się od prezentacji polowej stosowania płynnego nawozu RSM®. Pan Maciej Biliński przedstawił  sprzęt oraz wykonał pokaz stosowania tego nawozu na polu żyta Pana Karola Grzeszczuka. Podczas prezentacji została również omówiona kwestia techniczna sprzętu: rozpylaczy, dysz i węży rozlewowych.   

Przedstawiciel Grupy Azoty Pan Piotr Grabowski przedstawił szczegółowe informacje na temat stosowania oraz przechowywania nawozu RSM® i RSM®S. Przybliżył korzyści wynikające ze stosowania tych nawozów a także zapoznał z pozostałą ofertą produktową Grupy Azoty.

Prelegent firmy INTERMAG sp. z o.o. Pan Radosław Wilk omówił stosowanie nawozów dolistnych, tzn. w jakim celu i kiedy je stosować oraz jakie korzyści wynikają ze stosowania tych nawozów. Przedstawił również ofertę produktową swojej firmy. Zapoznał z nowością – mikrobiologicznym produktem – BACTIM® ENDOFIX.

Reprezentantka firmy Promyk Agro sp. z o.o. Pani Anna Siewierska omówiła temat gleby, to: jak istotna jest wiedza na temat składników zawartych w glebie, czym jest pH gleby oraz jak ważne jest jej badanie oraz wapnowanie. Zaproszeni goście mogli przebadać przywiezione przez siebie próbki gleby skanerem glebowym.

Pan Adam Bartkowski zapoznał zebranych z  tematem przewozu towarów niebezpiecznych ADR w rolnictwie. Zaprezentował, jak zabezpieczyć towary oznaczone ADR w czasie transportu, jakie uprawnienia należy mieć do przewożenia towarów niebezpiecznych oraz jak oznaczyć pojazd przewożący towary niebezpieczne.

Spotkanie odbyło się przy kawie i pysznym cieście a na koniec goście mogli skosztować ciepłego posiłku. 

Obecnym na spotkaniu jeszcze raz dziękujemy za uwagę, przedstawicielom za ciekawe wykłady, Panu Maciejowi za udostępnienie sprzętu a Panu Karolowi za możliwość wjazdu na pole i wykonania na nim pokazu.