Wsparcie dla producentów rolnych

Wsparcie dla producentów rolnych

Trwa nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Z dniem 24 maja 2023 r. nastąpiło kilka istotnych zmian, m.in.:

-termin składania wniosków został przedłużony do 30 czerwca 2023  r.,

-wnioski mogą składać producenci pszenicy, kukurydzy a także gryki,

-wysokość stawek została zwiększona,

-zwiększona została również powierzchnia, do której można przyznać pomoc (do 300 ha),

-doprecyzowano wymogi dokumentacyjne dla spółdzielni produkcji rolnych oraz spółdzielni rolników,

-o pomoc może ubiegać się również producent rolny, który dokonał sprzedaży podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Wnioski mogą składać producenci rolni, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć fakturę lub jej duplikat potwierdzający sprzedaż w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. Wniosek składa się tylko raz!

Wnioski należy złożyć do ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy:

  • bezpośrednio w biurze ARiMR,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • za pośrednictwem usługi Obywatel na stronie gov.pl,
  • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji odnośnie wsparcia na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-lub-kukurydzy O zmianach w programie przeczytacie na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/zapoznaj-sie-ze-zmianami-w-programie-pomocy-krajowej-dla-producentow-pszenicy-lub-kukurydzy

Porad udziela nasz doradca, który również pomoże w wypełnieniu wniosków.

Zapraszamy do kontaktu:

62 594 83 33