Zabieg w terminie T3

Zabieg w terminie T3

Cel ochrony fungicydowej zbóż to wykorzystanie w pełni potencjału plonotwórczego roślin, który zapewni zysk z uprawianego zboża.

Zabieg T3 to ostatni zabieg fungicydowy, jaki wykonujemy w uprawie zbóż.

Rezygnacja z niego może oznaczać utratę dobrej kondycji uprawy, którą uzyskano dzięki wcześniejszym zabiegom w terminie T1 oraz terminie T2, słabą jakość ziarna czy obniżenie masy tysiąca ziaren (MTZ).

Zabieg T3 stosuje się, ponieważ:

  • jego celem jest ochrona przed chorobami grzybiczymi górnych liści oraz kłosów,
  • utrzymuje w zdrowiu kłos, dzięki czemu dopływa do niego więcej składników odżywczych koniecznych do wykształcenia dobrej jakości ziarna,
  • minimalizuje ilość mykotoksyn w plonie.

Kiedy przeprowadzić zabieg T3?

Zabieg T3 powinien być wykonany w fazie BBCH 51-59, czyli od momentu wyłonienia się kłosa do zakończenia kłoszenia.

W zależności od wybranego fungicydu ten termin można przesunąć do fazy dojrzałości wodnej zboża.

Jaki środek grzybobójczy wybrać lub jaką substancję czynną wybrać?

Odpowiedź brzmi: taką, która zapewni usunięcie występującego w uprawie zagrożenia.

Czynniki, jakie należy przeanalizować w celu wybrania fungicydu to: gatunek zboża, kondycja uprawy, faza dojrzałości zboża, rodzaj choroby grzybiczej, wcześniej zastosowane fungicydy (substancje czynne). Ważny aspekt to także czas reakcji od momentu zauważenia porażenia uprawy.

 

Często trudno jest rozpoznać, jaki patogen zaatakował uprawę oraz zadecydować, który środek użyć.

 

Służymy pomocą w rozpoznaniu a także radą, jaki środek wybrać oraz jaką dawkę na hektar zastosować.

Zapraszamy Państwa do wizyt w Zdunach oraz Krotoszynie.