Default Title

SIEDZIBA

63-760 Zduny, ul. Towarowa 1
Tel. 62 721 53 00, 721 53 02, 62 721 50 29, 62 722 57 29
Fax. 62 722 57 81

FILIA

63-700 Krotoszyn
ul. Zamkowy Folwark 11
Tel./Fax 62 722 78 83

DANE REJESTROWE

NIP 621-15-27-894  –  Regon 250835679  –  KRS 0000121079 – BDO 000008587

ZARZĄD SPÓŁKI

PREZES ZARZĄDU
Paweł Kręc

PROKURENT – DYREKTOR ADMINISTRACYJNY
Radosław Ludzis

Default Title

Tel. 62 721 53 00, 62 721 53 02, 62 721 50 29, 62 722 57 29
Fax. 62 722 57 81

SPRZEDAŻ HURTOWA NAWOZÓW MINERALNYCH
Tel. 62 722 57 80, 603 596 967

Paweł Kręc – wew. 32
Grzegorz Murawski – wew. 31
Robert Klorek – wew. 37
Bartosz Sikora – wew. 60
Hanna Paluszkiewicz – wew. 56
Sylwia Idziak – wew. 69
Marek Paluszkiewicz – wew. 22

SPRZEDAŻ HURTOWA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
Tel. 62 721 53 02, 696 99 33 16

Przemysław Wilkowski – wew. 48

SPRZEDAŻ DETALICZNA
Tel. 62 721 53 02, 667 388 777

Marcin Nowicki – wew. 51
Dorota Staniek – wew. 57
Norbert Kowalczyk – wew. 53
Przemysław Skwiercz

DORADCA AGROTECHNICZNY

Tadeusz Wieliński – tel. 734 428 749

 

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, OPAŁU
Tel. 62 721 58 56

Agnieszka Batory – wew. 20
Aleksandra Pospiech – wew. 21
Sylwia Antczak
Natalia Macherzyńska

LOGISTYKA

Mariusz Czarnecki – wew. 50
Mariusz Adamski – wew. 54
Karolina Wachowiak – wew. 61
Remigiusz Kaźmierczak – wew. 71

KSIĘGOWOŚĆ

Justyna Kotecka-Heinisch – wew. 43
Anna Kończak – wew. 66
Danuta Wiatrak – wew. 38

DZIAŁ WINDYKACJI

Oliwia Grodzińska-Kręc – wew. 30

KADRY – PŁACE

Wioletta Sworowska – wew. 47

ADMINISTRACJA

Krystyna Mikołajczyk – wew. 41
Paulina Kleinert-Grzelak – wew. 36
Katarzyna Kaczmarek – wew. 58
Jolanta Pondel – wew. 58
Paweł Todorov – wew. 35

DZIAŁ IT

Roman Rejek – tel. 603 233 300

Napisz do Nas


Default Title

Tel./Fax 62 722 78 83

SPRZEDAŻ HURTOWA
ZBOŻA – NAWOZY – PASZE – WĘGIEL – MIAŁ – SZNURKI – FOLIE – MATERIAŁ SIEWNY
Tel. 62 725 27 67, 783 250 111, 602 455 900

Maciej Mroczek – wew. 28
Rafał Zmyślony – wew. 27
Marcin Stachowiak – wew. 29

SPRZEDAŻ DETALICZNA
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – PASZE – SZNURKI – FOLIE
ARTYKUŁY OGRODNICZE – WĘGIEL – MIAŁ – MATERIAŁ SIEWNY
Tel. 62 722 78 83, 663 023 222

Agnieszka Grobelna – wew. 23
Anna Biniasz – wew. 21
Miron Nawrot – wew. 25
Dawid Konieczny – wew. 24
Krzysztof Waliszewski – wew. 39

LOGISTYKA
Tel. 62 722 78 83, 696 979 389

Marta Lisek – wew. 35
Paulina Wujciów – wew. 27

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Katarzyna Więcek – tel. 663 942 666

Napisz do Nas