Default Title

SIEDZIBA

63-760 Zduny, ul. Towarowa 1
Tel. 62 594 83 00
Fax. 62 594 83 88

FILIA

63-700 Krotoszyn
ul. Zamkowy Folwark 11
Tel./Fax 62 722 78 83, 62 594 83 50

DANE REJESTROWE

NIP 621-15-27-894  –  Regon 250835679  –  KRS 0000121079 – BDO 000008587

ZARZĄD SPÓŁKI

PREZES ZARZĄDU
Paweł Kręc

PROKURENT – DYREKTOR ADMINISTRACYJNY
Radosław Ludzis

Dzwoniąc pod numer tel. 62 594 83 00 jest możliwość wyboru numeru wewnętrznego do poszczególnych działów:

1 – hurtowa sprzedaż nawozów

2 – Filia Krotoszyn

3 – dedykowana obsługa gospodarstw rolnych

4 – sprzedaż nawozów i środków ochrony roślin dla gospodarstw rolnych oraz materiały budowlane

5 – skup zbóż

6 – dział logistyki i transportu

7 – dział księgowości

8 – dział windykacji

9 – dział kadrowo – płacowy

Default Title

SPRZEDAŻ HURTOWA NAWOZÓW

62 594 83 10

SPRZEDAŻ  DETALICZNA NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

62 594 83 30

DORADCA AGROTECHNICZNY

734 428 749

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

62 594 83 40

LOGISTYKA

62 594 83 60

KSIĘGOWOŚĆ

62 594 83 72

DZIAŁ WINDYKACJI

62 594 83 70

KADRY – PŁACE

62 594 83 71

ADMINISTRACJA

62 594 83 00

DZIAŁ IT

62 594 83 96

Napisz do Nas


  Default Title

  Tel. 62 594 83 50 / 62 722 78 83

  SPRZEDAŻ HURTOWA
  ZBOŻA – NAWOZY – PASZE – SZNURKI – FOLIE – MATERIAŁ SIEWNY

  62 594 83 20, 62 725 27 67

  SPRZEDAŻ DETALICZNA
  ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – PASZE – SZNURKI – FOLIE
  ARTYKUŁY OGRODNICZE – MATERIAŁ SIEWNY

  62 594 83 50, 62 722 78 83, 663 023 222, 602 455 900

  LOGISTYKA

  696 979 389, 62 594 83 25

  PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

  663 942 666

  Napisz do Nas