Do kiedy stosować nawozy

Do kiedy stosować nawozy

Najwyższe plony przy zapewnieniu roślinom optymalnych warunków do rozwoju uzyskamy stosując nawozy organiczne oraz naturalne.

Nawóz naturalny stanowi źródło większości składników mineralnych. Dodatkowo przyczynia się do poprawy jakości materii organicznej w glebie.

Nawozy naturalne oparte na zwierzęcych odchodach są różnorodne chemicznie. Ich skład różni się w zależności od gatunku, sposobu chowu i żywienia utrzymywanych zwierząt.
Podział zna każdy z nas. Są to obornik, gnojowica i gnojówka.
Poza azotem, fosforem i potasem dostarczają także wapnia, magnezu i siarki oraz mikroelementów.

Oprócz tego, że obornik dostarcza składników pokarmowych, jest on materiałem do odbudowy zasobów próchnicy. Odpowiednia ilość próchnicy przekłada się na produktywność gleby (zwiększenie pojemności wodnej i sorpcyjnej, poprawa struktury i wzrost aktywności biologicznej).

Nawozy naturalne mogą być stosowane tylko w okresie od 1 marca do 30 listopada, a na obszarach szczególnie narażonych (OSN) do 15 listopada.

Nie wolno stosować nawozów naturalnych:

  • na glebach zalanych wodą, pokrytych śniegiem;
  • na stokach o nachyleniu większym niż 10o przy braku okrywy roślinnej;
  • w postaci płynnej w całym okresie wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia (warzywa, rośliny jagodowe);
  • w postaci stałej w całym okresie wegetacji roślin, z wyłączeniem trwałych użytków zielonych i roślin wieloletnich.

Bardzo ważnym faktem jest to, że obornik czy gnojowica wspomagają rozpuszczanie związków fosforowych z nawozów zawierających fosfor oraz z gleby.

Polecamy nawozy wieloskładnikowe (NPK) z naszej oferty, które teraz dostępne są w specjalnych cenach (sprawdź tutaj).

2016.11 reklama_promocja NPK miniaturka