Dobry start

Dobry start

Rzepak jesienią pobiera znaczne ilości składników pokarmowych, dlatego wiosną konieczne jest ich uzupełnienie w celu regeneracji roślin po zimie oraz w celu odpowiedniego zaopatrzenia rzepaku w składniki pokarmowe niezbędne do jego dalszego optymalnego rozwoju.

Największy wpływ na plonowanie rzepaku ma azot. Składnik ten powinien być podany roślinie w dwóch dawkach. Pierwszą należy zastosować przed ruszeniem wiosennej wegetacji a drugą po upływie 2-4 tygodni po podaniu pierwszej. Pobranie azotu zależne jest od dostępności innych składników tj.: potasu, siarki, magnezu.

Siarka najbardziej jest potrzebna rzepakowi w okresie od początku formowania pędów aż do początków kwitnienia.  Zarówno nadmiar siarki jak i jej niedobór negatywnie wpływa na rozwój rośliny. Niedobór powoduje ograniczony wzrost, zwiększa podatność na choroby, zmniejsza zawartość tłuszczu w nasionach. Nadmiar siarki zakwasza glebę osłabiając wzrost rzepaku i zmniejszając plon.

Potas, niezależnie od dostarczenia go roślinie jesienią, należy podać również wiosną. Jego niedobór negatywnie wpływa na wykorzystanie azotu, obniża wielkość plonu i ilość oleju rzepakowego.

Magnez ze względu na duże i łatwe wymywanie z gleby należy corocznie uzupełniać. Wiosną najlepiej dostarczyć go roślinie w formie szybko działającej. Niedobór magnezu powoduje wytworzenie mniejszej liczby pędów bocznych, mniejszej masy nasion o mniejszej zawartości tłuszczu.

Nawozy do wiosennego nawożenia rzepaku dostępne są w naszych punktach sprzedaży. W wyborze odpowiedniego nawozu, jego optymalnej dawki oraz terminu wysiewu pomogą nasi sprzedawcy.

Zapraszamy!