Dofinansowanie

Dofinansowanie

Już od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. będzie można ubiegać się o dofinansowanie na wymianę pokryć dachowych z azbestu na budynkach gospodarskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

O pomoc będzie mogła ubiegać się:

-osoba fizyczna, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub której przyznano płatności bezpośrednie, jeśli:

  • jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachowe,
  • ma nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • jest pełnoletnia.

Zakres wsparcia dotyczy przedsięwzięć wymiany powierzchni dachu nie większych niż 500 m2 oraz:

  • które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku,
  • których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r.,
  • które obejmuje wymianę pokrycia dachu na całym budynku,
  • które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem,
  • jeśli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Więcej informacji odnośnie zasad i kolejności przysługiwania pomocy na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-2023-15-grudzien-2023-r—12-styczen-2024-r