Dolistne nawożenie

Dolistne nawożenie

Poprzez dolistne nawożenie zapewniamy roślinie optymalne ilość mikro- i makroelementów, przez co  zwiększa się plon oraz podnosi się zawartość cukru w korzeniach. Nawożąc samym obornikiem, nie jesteśmy w stanie zaspokoić roślinie koniecznej ilości składników pokarmowych. Resztę należy uzupełnić w nawożeniu doglebowym oraz dolistnym. 

Buraki wykazują kilkakrotnie większe zapotrzebowanie na mikroelementy niż np. zboże. Największe zapotrzebowanie na mikroskładniki buraki potrzebują od 5. liścia aż do zwarcia międzyrzędzi. Dokarmianie dolistne najlepiej wykonać w cyklu kilku zabiegów w sezonie.

Mikroskładniki pełnią istotne funkcje w roślinach, m.in.:

bor – uczestniczy w przemianach cukrów, zwiększa odporność roślin na choroby grzybowe,

cynk – bierze udział w syntezie białek,

mangan – wpływa na proces fotosyntezy oraz odgrywa istotną rolę w syntezie białek,

miedź – pełni rolę katalizatora w procesie fotosyntezy, uczestniczy w przemianach węglowodanów i białek,

molibden – bierze udział w przemianie azotanowej w pełnowartościowe białko,

żelazo – jako istotny składnik chlorofilu odpowiada za wybarwienie liści.

Przy dolistnym dokarmianiu rośliny mikroskładnikami warto jednocześnie dostarczyć także siarkę i magnez, których wpływ na wysokość plonu i jakość technologiczną korzeni jest bardzo duży, gdyż kontrolują one plonotwórcze działanie azotu. Nawożenie dolistne tymi składnikami powinno mieć charakter wspomagający. Ich pierwsze dawki należy podać doglebowo.

Prócz tych dwóch makroelementów dolistnie można również dostarczyć potas i fosfor. Potas wspomaga gospodarkę wodną roślin, fosfor natomiast  wpływa na lepszy rozwój korzenia i poprawia bilans energetyczny roślin. Składniki te w pierwszej kolejności również powinny być podane doglebowo.

Nawozy do dolistnego dokarmiania buraków cukrowych dostępne są w naszych punktach sprzedaży.

Nasi sprzedawcy służą radą odnośnie wyboru nawozu, ustaleniu jego dawki oraz liczby wykonania zabiegów. Zapraszamy:

62 594 83 30 / 62 594 83 40 Zduny

62 594 83 50 Krotoszyn