Dopłaty bezpośrednie i obszarowe

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe

Przypominamy, że wnioski o dopłaty bezpośrednie 2023 r. można składać do 30 czerwca 2023r. tylko poprzez internetową aplikację e-WniosekPlus – dostępną na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr.

W tym roku wprowadzono nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu – realizowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

-stosowania zasady wzmocnionej warunkowości, opierające się na 9 normach GAEC, dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej, zgodnej z ochroną środowiska,

-obniżonego dolnego progu (do 1 ha) powierzchni gospodarstwa objętej płatnością redystrybucyjną,

-w przypadku uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników – zniesienia limitu powierzchni gruntów, do których można otrzymywać dofinansowanie.

Wnioski można składać o przyznanie:

  • interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów powierzchniowych i dobrostanu zwierząt,
  • przejściowego wsparcia krajowego,
  • interwencji w ramach II filara WPR, tj.: interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ekologicznej, płatności ONW oraz interwencji leśnych i zadrzewieniowych,
  • płatności obszarowych kontynuowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i premii zalesieniowych).

Nową wytyczną wprowadzoną w kampanii dopłat są ekoschematy, których jest 6. Ich realizacja jest dobrowolna. W ramach ekoschematów można ubiegać się o płatności związane z:

  • obszarami z roślinami miododajnymi,
  • prowadzeniem produkcji roślinnej w systemie integrowanej produkcji roślin,
  • biologiczną ochroną upraw,
  • retencjonowaniem wody na trwałych użytkach zielonych,
  • dobrostanem zwierząt,
  • rolnictwem węglowym i zarządzaniem składnikami odżywczymi.

Więcej informacji oraz pomocy w wypełnianiu wniosku udziela nasz doradca stacjonujący w siedzibie firmy w Zdunach.

Zapraszamy do kontaktu: 62 594 83 33