Dopłaty do nawozów.

Dopłaty do nawozów.

ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które zostało nabyte w terminie 16 maj 2022 r. – 15 maja 2023 r. Zakup powinien być dokonany od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów. Wnioski należy składać w biurach powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 31 lipca 2023r.

Wnioski mogą składać producenci rolni:

  • którym został nadany numer identyfikacyjny,
  • którzy są mikroprzedsiębiorcami – małym albo średnim,
  • którym zagraża utrata płynności finansowej spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę,
  • którzy w 2023 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich.

Wnioski można składać:

  • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl,
  • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur lub ich duplikaty albo imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej.

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie ->https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-na-dofinansowanie-zakupu-nawozow-mineralnych-innych-niz-wapno-nawozowe-i-wapno-nawozowe-zawierajace-magnez-ktore-producent-rolny-zakupil-w-okresie-od-dnia-16-maja-2022-r-do-dnia-31-marca-2023-r

Zachęcamy do kontaktu z naszym doradcą w Zdunach, który udzieli porad oraz pomoże w wypełnieniu wniosku.

Zapraszamy:

62 594 83 33