Jak pomieszać

Jak pomieszać

Po sprawdzeniu uprawy rzepaku okazuje się, że:

 • znajdują się w niej szkodniki,
 • rośliny wykazują zmiany chorobowe,
 • uprawa nierówno rośnie?

To oznaki, że należy zacząć działać, by nie zaprzepaścić szansy na wysoki i dobrej jakości plon.
W tym celu należy wykonać zabiegi chemiczne przeciwko szkodnikom, chorobom a także zasilić rośliny w składniki odżywcze.

Czy to oznacza, że należy wykonać minimum trzy osobne zabiegi? Nie! Można skutecznie połączyć ekonomię z ochroną fungicydową i insektycydową wraz dokarmieniem roślin, o ile stosuje się ściśle do zasad.

Mając na celu ekonomikę zabiegu, nie można zapomnieć o bezpieczeństwie roślin.

Planując łączenie zabiegów, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją stosowania środków ochrony roślin oraz ich etykietą.

Ważne są również zalecenia producenta, czy dany nawóz można łączyć z innymi nawozami oraz środkami ochrony roślin. Wiele z firm produkujących nawozy dolistne udostępnia tabele mieszania nawozów z nawozami i nawozów ze środkami ochrony roślin – warto się z nimi zapoznać.

Należy pamiętać, by tworząc złożone mieszaniny, zmniejszyć stężenie nawozów i stosować sprawdzoną kolejność dodawania różnych produktów do roztworu.

Ogólne zasady sporządzania cieczy roboczej (którą należy sporządzać TUŻ PRZED zabiegiem):

 1. opryskiwacz należy wypełnić wodą do 50-70% pożądanej objętości,
 2. mieszadło powinno być włączone,
 3. jeżeli jest potrzeba, to w tym momencie należy dodać środki poprawiające jakość wody,
 4. czas na dodanie nawozów mineralnych (nawozy mogą spowodować zmianę temperatury wody, w takim przypadku należy poczekać z dodaniem kolejnych składników na ustabilizowanie się temperatury),
 5. dodanie nawozów mikroelementowych,
 6. dodanie środków ochrony roślin: forma granul lub proszków do sporządzania zawiesiny (WP,WG),
 7. dodanie środków ochrony roślin: forma koncentratu do sporządzenia stężonej zawiesiny (SC),
 8. dodanie środków ochrony roślin: forma koncentratu do emulgowania (EC, EG, EW, SE),
 9. dodanie środków ochrony roślin:forma koncentratu do sporządzenia w formie roztworu (SL, SP, SG)
 10. dopełnienie wodą do żądanej objętości przy włączonym mieszadle,
 11. dodanie adiuwantów, o ile są potrzebne.

Należy obserwować, czy mieszanina się nie zwarzyła. Przy mieszaniu należy zachować ostrożność, by nie zaszkodzić sobie, nie uszkodzić opryskiwacza lub roślin. Odpowiedzialność ponosi osoba sporządzająca mieszaninę.

Pomagamy dobrać odpowiednie środki ochrony roślin

w zależności od uprawianego gatunku, występującego zagrożenia oraz wcześniej przeprowadzonych zabiegów.

Zapraszamy do kontaktu:

 • Zduny 62 721 53 00
 • Krotoszyn 62 722 78 83