Wiosenny wzrost

Wiosenny wzrost

Skuteczność przede wszystkim!

Na ochronę uprawy przed chwastami składają się poniższe czynniki:

  • prawidłowe zmianowanie,
  • odpowiednie zabiegi pożniwne i przedsiewne,
  • materiał siewny wolny od zanieczyszczeń,
  • optymalny termin siewu,
  • ochrona herbicydowa.

Jare = ozime?

Odmiany zbóż ozimych są bardziej narażone na zachwaszczenie niż jare. Wynika to stąd, że chwasty mogą pojawić się zarówno jesienią, jak i wiosną. Powinny zostać zwalczone już jesienią, ale często przez późny siew lub brak odpowiedniej wilgotności w glebie nie można było zastosować herbicydów.

Kiedy będzie skutecznie?

 

Wiosenny wzrost chwastów jest intensywny, dlatego nie należy długo zwlekać z zabiegiem herbicydowym.

Zabieg można wykonać, jeżeli:

  • pozwalają na to warunki pogodowe,
  • temperatura powietrza umożliwia skuteczne działanie środka,
  • zostanie przeprowadzona lustracja w celu rozpoznania gatunków chwastów na polu.

Stosowanie środków chwastobójczych jest uzależnione od fazy wzrostu uprawianej rośliny oraz fazy wzrostu, w jakiej znajduje się chwast:

– miotłę zbożową najłatwiej wyeliminować we wczesnej fazie 2-4 liścia (czyli jesienią), jednak najpóźniej do końca krzewienia pszenicy (która może kończyć krzewienie wiosną).
Jest oczywiście grupa środków, którą można stosować dłużej, nawet do fazy drugiego kolanka.

Ważne jest również określenie, czy na polu pojawił się (lub pojawiał w poprzednich sezonach) chwast, który jest bardzo konkurencyjny w dostępie do składników pokarmowych, wody czy światła, jak np. chaber bławatek.

Herbicyd herbicydowi nierówny – podział.

Herbicydy, które stosuje się w zbożach, przeznaczone są do zwalczania chwastów dwuliściennych, jednoczesnego zwalczania jedno- i dwuliściennych oraz ukierunkowane na zwalczanie chwastów jednoliściennych (np. miotły zbożowej).

Można je podzielić również na środki jednoskładnikowe (charakteryzujące się wąskim zakresem zwalczanych chwastów), wieloskładnikowe, fabryczne mieszaniny (o szerokim spektrum działania) oraz mieszaniny zbiornikowe, tworzone tuż przed wyjazdem na pole.

Stosuj bezpiecznie!

Chwasty mogą uodpornić się na działanie substancji czynnych z oprysków, dlatego zaleca się rotację stosowanych herbicydów oraz stosowanie środków wieloskładnikowych lub mieszanin.

Przy stosowaniu herbicydów należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie środka, co gwarantuje bezpieczeństwo oraz skuteczność stosowania.

Pomagamy dobrać odpowiednie środki chwastobójcze

w zależności od uprawianego gatunku, występującego zachwaszczenia oraz wcześniej przeprowadzonych zabiegów.

Zapraszamy do kontaktu:

  • Zduny 62 721 53 00
  • Krotoszyn 62 722 78 83