Jesienne nawożenie

Jesienne nawożenie

Rzepak ozimy to roślina o bardzo dużych wymaganiach pokarmowych. Potrzebuje znaczne ilości zarówno makro- jak i mikroskładników. Dokarmianie rzepaku powinno odbywać się profilaktycznie, gdyż niektóre braki składników są niewidoczne lub mało widoczne i często strat wynikających z ich niedoborów nie można już nadrobić. Chcąc zapewnić optymalne odżywienie i dobre przezimowanie, rzepak powinno się nawozić jesienią również dolistnie a nie tylko doglebowo.

Azot, fosfor i potas to główne składniki potrzebne do prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego i wzrostu rośliny. Niedobór tych składników prowadzi do słabego rozkrzewienia systemu korzeniowego, małego wzrostu jesienią, doprowadzając do zmniejszenia odporności roślin na choroby i zmniejszenia ich mrozoodporności. Magnez i siarka to składniki, które również są istotne dla rzepaku, gdyż magnez odpowiada za wzrost systemu korzeniowego a siarka za lepsze wykorzystanie azotu.

Mikroelementy w rzepaku również odgrywają ważną rolę. Ich niedobór prowadzi z kolei do zakłócenia rozwoju rośliny i zmniejszenia mrozoodporności. Najważniejszym mikroskładnikiem jest bor, a w dalszej kolejności mangan, miedź, molibden, cynk i żelazo.

Niedobór boru powoduje słabszy rozwój systemu korzeniowego oraz rozety nadziemnej a także powstawanie pustych przestrzeni w korzeniach, co może prowadzić do pojawienia się zgnilizny korzeni. Zapewnienie optymalnej dawki boru roślinom zwiększa ich mrozoodporność.

Mangan, miedź i cynk odpowiadają za gospodarkę azotową i hormonalną roślin, sprawną fotosyntezę oraz zwiększają odporność na choroby.  

Niedobór molibdenu w rzepaku zwiększa stężenia azotanów w roślinie, prowadząc do obniżenia jej mrozoodporności.

Prawidłowe odżywienie rzepaku jesienią gwarantuje mu dobre przezimowanie, odporność na choroby i dobrą wiosenną wegetację a w końcowym efekcie- osiągnięcie dobrych plonów.

W naszych punktach sprzedaży znajdą Państwo nawozy dopasowane do potrzeb pokarmowych rzepaku a nasi specjaliści pomogą w ustaleniu optymalnej jej dawki.