Jesienne szkodniki rzepaku

Jesienne szkodniki rzepaku

Jesienna ochrona przed szkodnikami to kolejne wyzwanie, przed jakim stoją plantatorzy rzepaku ozimego.

Szkodniki bytują na samosiewach rzepaku oraz chwastach z rodziny krzyżowych. To sprawia, że krótko po siewie przenoszą się na młode rośliny. We wrześniu i październiku (faza wzrostu BBCH 10-19) uprawy narażone są na naloty szkodników takich jak śmietki, pchełki czy chowacze. Zagrożenie jest potęgowane tym, że materiał siewny nie jest chroniony zaprawami.

W sezonie 2015/2016 już jesienią śmietka kapuściana spowodowała wiele uszkodzeń w rzepaku. A rośliny w słabej kondycji gorzej zimują.

Konieczne jest więc przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych mających na celu eliminację chwastów oraz odpowiednie zaplanowanie zmianowania (resztki pożniwne również stwarzają zagrożenie).

Dodatkowe wsparcie dla rolników to zabiegi insektycydami.

Do zastosowania jesienią w rzepaku polecamy Karate Zeon®. Środek ma poszerzoną rejestrację. Dzięki nowym zapisom w etykiecie preparat może być używany do likwidowania w rzepaku pchełek, gnatarza rzepakowca, śmietki – czyli szkodników, które w bardzo krótkim czasie powodują znaczne uszkodzenia blaszek liściowych a nawet całych, wschodzących roślin.

Karate Zeon® wykazuje natychmiastowe działanie, może być aplikowany w temperaturze otoczenia do 20°C.

Zwalczanie szkodników to ograniczanie ich liczebności do poziomu nie powodującego ekonomicznie istotnych strat plonu – dlatego obserwujmy nasze uprawy.

 

Ważne: insektycydy należy stosować zgodnie z aktualnymi Zaleceniami Ochrony Roślin oraz etykietą.

 

Zapraszamy do naszych sklepów w Zdunach i Krotoszynie.

pchełka

smietka.

rzepak fazy rozwojowe