Jesienny zabieg

Jesienny zabieg

Zagrożeniem dla prawidłowej jesiennej wegetacji zbóż, obok chorób grzybowych i chwastów, są również szkodniki. Jesienią najczęściej pojawiają się: mszyce, rolnice, łokaś garbatek, ploniarka zbożówka, lenie, śmietka ozimówka. Zagrożeniem są zarówno dorosłe osobniki jak i ich larwy. Uszkadzają nie tylko liście, łodygi i ziarniaki, ale także porażają rośliny różnymi chorobami.

Najliczniej i najczęściej pojawiającą się mszycą jest mszyca czeremchowo – zbożowa, która potrafi przezimować. Insekty te wysysają soki z tkanek liści, co prowadzi do więdnięcia i zasychania liści oraz przenoszą wirus żółtej karłowatości jęczmienia.

Niebezpiecznym chrząszczem dla zbóż jesienią jest łokaś garbatek. Żeruje on w nocy a za dnia chowa się w ziemi. Jego larwy żerują na kiełkach oraz na powierzchni gleby u nasady roślin.

Kolejnym problemem są pojawiające się w zbożach lenie – muchówki, które jesienią uszkadzają ziarniaki i korzonki roślin.

Ploniarka zbożówka to muchówka, która potrafi przezimować. Jej żerowanie powoduje żółknięcie i obumieranie liści sercowych oraz zgniliznę u podstawy liści.

Młodsze larwy rolnic żerują na nadziemnych częściach roślin, wyjadając całe rośliny, natomiast starsze larwy zjadają kiełkujące ziarniaki, wciągając całe rośliny do wydrążonych przez nie w glebie korytarzy.

Rośliny zaatakowane przez larwy śmietki ozimówki giną. Jaja tych muchówek zimują, powodując że wiosną rozwijające się larwy wnikają do środka źdźbła, wyżerając całe wnętrze.

Po stwierdzeniu przekroczenia progu szkodliwości należy wykonać chemiczny zabieg ochrony roślin z użyciem insektycydu. Przy stosowaniu tych środków należy zwrócić uwagę na zakres temperatury, w jakiej dana substancja czynna działa. 

Po środki do zwalczania szkodników zapraszamy do naszych punktów sprzedaży.

Nasi sprzedawcy pomogą ustalić, jakie insekty są zagrożeniem i wybrać odpowiedni preparat do ich zwalczania oraz ustalić jego dawkę.

Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z etykietą.