Środki ochrony roślin.

Środki ochrony roślin.

Środki ochrony roślin należy przechowywać zgodnie z normami prawnymi, ale zimą szczególną uwagę należy zwrócić na temperaturę oraz wilgotność, w jakiej środki ochrony roślin są przechowywane.

Nieodpowiednie przechowywanie środków ochrony roślin może prowadzić do przemian chemicznych i fizycznych, co skutkuje utratą właściwości preparatów. Ważne więc jest, aby środki ochrony roślin przechowywać w odpowiednich warunkach.

Najistotniejsze w przechowywaniu środków ochrony roślin zimą jest zapewnienie im odpowiedniej temperatury podczas przechowywania. Ważne jest to, aby ich nie przemrozić! Przemrożone preparaty mogą się rozwarstwić i wytrąci się w nich osad. W pomieszczeniu służącym do przechowywania temperatura nie powinna spaść poniżej 5℃.

Ważnym czynnikiem wpływającym na właściwości środków ochrony roślin jest też wilgotność powietrza. W szczególności to preparaty sypkie, ze względu na swoje właściwości higroskopijne, są podatne na zbrylenie i zmienienie ich właściwości.

Na każdej etykiecie znajduje się informacja na temat odpowiedniej temperatury i wilgotności, w jakiej środek powinien być przechowywany.

Przypomnijmy też kilka podstawowych zasad przechowywania środków ochrony roślin:

  1. Kupuj środki ochrony roślin tylko z legalnych źródeł!
  2. Zapoznaj się z etykietą dołączoną do preparatu.
  3. Miejsce przechowywania środków ochrony roślin musi znajdować się co najmniej 20 m od najbliższej studni, zbiornika wodnego lub cieku wodnego, aby w sytuacji wycieku substancja nie skaziła wody i gleby.
  4. Miejsce przechowywania środków musi być wykonane ze środków ogniotrwałych.
  5. Magazyn należy odpowiednio oznaczyć etykietą: „Magazyn środków ochrony roślin” oraz „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
  6. W pobliżu przechowywanych środków nie mogą znajdować się: żywność, pasze oraz płody rolne.
  7. Środki ochrony roślin należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach.
  8. Proszki i granulaty powinno się przechowywać na górnych półkach, na niższych półkach – płyny, zawiesiny i emulsje.
  9. Magazyn powinien być wyposażony w wentylację.
  10. Zużyte środki ochrony roślin trzeba odpowiednio zutylizować. Nie wolno ich wyrzucać do odpadów komunalnych!