Mikroelementy

Mikroelementy

Zapewnienie kukurydzy optymalnej ilości składników pokarmowych (nie tylko makro-, ale również mikroskładników) pozwoli na otrzymanie jakościowo wysokiego plonu. Mikroelementy  mają duży wpływ na prawidłowy wzrost i rozwój kukurydzy.

Cynk, miedź, mangan, żelazo, bor oraz molibden to najbardziej istotne dla kukurydzy mikroskładniki. Ich niedobór skutkuje słabym wzrostem roślin i niższym plonowaniem.

Mikroskładniki podawane kukurydzy pełnią następujące funkcje:

-cynk – poprawia efektywność nawożenia azotem, zwiększa odporność roślin na suszę i choroby,

-miedź –  zwiększa efektywność pobierania azotu,

-mangan – wpływa na rozbudowę systemu korzeniowego, zwiększa odporność na choroby,

-żelazo – wspiera proces fotosyntezy,

-bor – wpływa na rozwój ziaren i kolb kukurydzy oraz na kształtowanie i tworzenie silnej łodygi,

-molibden – zwiększa odporność na choroby, poprawia metabolizm kukurydzy.

Nawożenie mikroskładnikami powinno mieć charakter zapobiegawczy. Z ich nawożeniem nie powinniśmy czekać aż do widocznych objawów ich niedoborów, gdyż często niedobór składników ma charakter utajony – niewidoczny gołym okiem i aplikacja nawozów przy widocznych już objawach niedoborów może być zbyt późna.

Nawozy zawierające niezbędne mikroskładniki dla kukurydzy znajdą Państwo w naszych punktach sprzedaży. Zapraszamy po porady do naszych sprzedawców, którzy pomogą w wyborze odpowiedniego nawozu oraz w ustaleniu jego dawki!