Nawożenie kukurydzy.

Nawożenie kukurydzy.

Kukurydza to roślina, która w krótkim czasie jest zdolna do wyprodukowania największego plonu masy zielonej spośród podstawowych roślin uprawnych. To powoduje duże wymagania pokarmowe. Właściwie zbilansowane nawożenie pozwoli na wykorzystanie jej wysokiego potencjału plonotwórczego – wpłynie na wielkość plonu oraz jego jakość.

Potrzeby pokarmowe kukurydzy:

  • azot– główny składnik plonotwórczy kukurydzy, wspiera pobieranie fosforu przez rośliny,
  • fosfor– odpowiada za prawidłowi rozwój korzeni,
  • potas– odpowiada za efektywne przetworzenie azotu w plon, zwiększa odporność roślin na choroby (np. zgnilizna łodygowa), pozwala uzyskać lepszy stan łanu, a w konsekwencji większe plony,
  • magnez-umożliwia prawidłowe wykształcenie aparatu liściowego, przez co gwarantuje dużą zawartość chlorofilu, co w konsekwencji wpływa na lepsze wykształcenie kolb i ich pełniejsze zaziarnienie,
  • siarka-wpływa na wzrost kukurydzy, zwiększa odporność roślin na mróz i suszę,
  • cynk-zwiększa efektywność nawożenia  azotem, bierze udział w tworzeniu auksyn (hormonów odpowiedzialnych za prawidłowy wzrost roślin oraz rozwój korzeni), poprawia żywotność pyłku, czyli polepsza efektywność zapylenia,
  • bor-wpływa na rozwój tworzących się zawiązków kolb, bierze udział w tworzeniu ścian komórkowych, gospodarce wodnej rośliny, metabolizmie węglowodanów,
  • mangan– podnosi odporność roślin na choroby, uczestniczy w procesie fotosyntezy oraz procesach redukcji azotanów i tworzenia aminokwasów.

Zrównoważone nawożenie to podstawa do zrealizowania potencjału plonotwórczego kukurydzy. Dlatego należy pamiętać, że przy nawożeniu:

-mangan należy stosować w połączeniu z magnezem, aby tym samym ograniczyć konkurencję tych składników w trakcie pobierania,

-optymalne zaopatrzenie kukurydzy w  magnez wymaga określonego stosunku potasu do magnezu w glebie, który nie powinien być szerszy od 2 : 1,

-efektywne działanie potasu jest możliwe tylko w połączeniu z odpowiednim nawożeniem magnezem i mikroelementami.

Więcej informacji udzielą nasi sprzedawcy, którzy również pomogą w wyborze odpowiedniego nawozu oraz w ustaleniu dawki.

Zapraszamy:

 

62 721 53 00 Zduny

62 722 78 83 Krotoszyn