Nawozy magnezowe

Nawozy magnezowe

Siarczan magnezu to dla wielu rolników podstawowe źródło magnezu dla roślin.

Nawozy magnezowe różnią się głównie zawartością magnezu i siarki oraz rozpuszczalnością poszczególnych siarczanów w wodzie.

Rośliny pobierają magnez z gleby. Sprawność tego procesu zależy od zasobności gleby i zawartości wody, ponieważ jony magnezu przemieszczają się z gleby do korzeni w strumieniu wody.

Niedobór magnezu prowadzi do zahamowania wzrostu roślin na początku wegetacji a później do zakłócenia formowania elementów struktury plonów.

Nawozy magnezowe obejmują szereg związków możliwych do zastosowania w rolnictwie, lecz głównymi są siarczany do których należą:

  • kizeryt,
  • siarczan magnezu,
  • sól gorzka (siedmiowodny siarczan magnezu).

Jaki nawóz magnezowy zastosować? Aby podjąć decyzję, trzeba najpierw uwzględnić kilka kwestii:

-potrzeby uprawianych roślin pod względem składnika,

-zasoby pierwiastka w glebie,

-czynniki ograniczające pobieranie składnika z gleby,

-efektywność azotu.

Więcej informacji udzielą nasi sprzedawcy. Zapraszamy:

62 721 53 00 Zduny

 62 722 78 83 Krotoszyn