Pierwszy pokos.

Pierwszy pokos.

Zbliża się termin pierwszego pokosu. Na uzyskanie energetycznej paszy o wysokiej zawartości składników pokarmowych mają wpływ różne czynniki tj.: termin koszenia, skład botaniczny runi, odpowiednia zawartość suchej masy oraz wysokość koszenia roślin.

Termin koszenia zależy od składu botanicznego runi. Najbardziej odpowiednim terminem koszenia traw jest faza kłoszenia a dla roślin motylkowatych – faza pączkowania. W przypadku mieszanek traw pastewnych kosić należy w terminie do pełni kłoszenia dominujących gatunków.

Dla uzyskania dobrej jakości paszy istotne jest również wysokość koszenia. Zbyt niskie koszenie obniża jakość paszy, gdyż zanieczyszcza zielonkę ziemią oraz szkodliwymi drobnoustrojami.  W dodatku  za nisko skoszona znacznie gorzej odrasta.

Ważne jest także, aby zielonka posiadała odpowiednią zawartość suchej masy. W przypadku zakiszania w silosie powinna ona wynosić co najmniej 30 – 35 %, a przy zakiszaniu w bele – co najmniej 45%.

Dodanie preparatów do zakiszania wpływa na poprawę jakości paszy, powstrzymuje rozwój niepożądanych mikroorganizmów oraz chroni przed przegrzewaniem.

Należy pamiętać, że po zbiorze pierwszego pokosu darń trzeba zasilić azotem oraz potasem. Zastosowana dawka tych składników zależna jest od intensywności użytkowania darni, składu botanicznego runi oraz wieku użytku zielonego.

Zapraszamy do naszych sprzedawców, którzy pomogą w wyborze odpowiedniego nawozu do nawożenia użytków zielonych oraz ustaleniu optymalnej dawki!

Preparaty do zakiszania, folie na pryzmę oraz do bel dostępne są w naszych punktach sprzedaży!

Zapraszamy!