Pogłówne zasilenie upraw

Pogłówne zasilenie upraw

Podjęcie decyzji o aplikacji kolejnej dawki azotu powinno opierać się na podstawie obserwacji łanu, a konkretnie – stanu rozkrzewienia roślin. Należy wziąć pod uwagę fakt, że zboża pobierają najwięcej azotu od fazy krzewienia do fazy kłoszenia.

Na wielkość kolejnej dawki azotu ma wpływ: pogoda (przebieg opadów), rozkrzewienie, a także termin wysiewu czy wczesność odmiany.

Azot dostarczany pogłównie ma na celu stymulowanie krzewienie i utrzymanie pędów bocznych oraz ma wpływ na jakość plonu. Warto przy okazji zasilić rośliny w siarkę, która poza uodpornieniem roślin na czynniki stresowe wspomaga przemiany azotu w roślinie.

Do pogłównego zastosowania proponujemy nawóz Polifoska®21.

Zaletą tego nawozu jest zawartość 21% azotu, 4% magnezu (rola magnezu) i 35% siarki siarczanowej. Duża zawartość doskonale rozpuszczalnej w wodzie siarki siarczanowej poprawia zdrowotność roślin. Azot w nawozie występuje w dwóch formach: amidowej i amonowej. To połączenie gwarantuje, że azot będzie stopniowo uwalniany i równomiernie udostępniany roślinom.

Jak ustalić dawkę nawozu? W jakim terminie przeprowadzić nawożenie?

Zapraszamy do kontaktu:

  • 62 721 53 00 Zduny
  • 62 722 78 83 Krotoszyn.