Prawidłowa ochrona łanu

Prawidłowa ochrona łanu

Wysoki pod względem ilościowym i jakościowym plon wymaga zapewnienia zdrowotności roślin od kiełkowania po fazę dojrzewania.

Zapewnienie zdrowotności roślin to bardzo ważny czynnik nie tylko plonotwórczy, ale i ekonomiczny.

Po poniesieniu nakładów finansowych na nawożenie i środki chwastobójcze należy zadbać, aby potencjał uprawy nie został zmarnowany przez choroby.

Zdrowa roślina przekazuje produkty asymilatów (z fotosyntezy) z liści i łodyg do ziaren. Nagromadzenie asymilatów w ziarniakach to właśnie budowanie plonu.

Proces budowania plonu może zaburzyć wystąpienie chorób grzybowych!

Grzyby to pasożyty żywiące się produktami fotosyntezy. Rozwijając się na liściach, zmniejszają ich powierzchnię asymilacyjną.

Choroby grzybowe zagrażają roślinom przez cały okres wegetacji. Ich nasilenie zależy w głównej mierze od przebiegu pogody. W skutek skażenia mykotoksynami zmniejsza się wielkość i jakość plonu.

Ryzyko fuzarioz – to nie tylko mniejszy plon.

Grzyby fuzaryjne (pleśń śniegowa, zgorzel siewek, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, fuzarioza kłosów):
– obniżają zdrowotność pszenicy,
– zmniejszają plon,
– niekorzystnie wpływają na jakość ziarna.

Ziarno ulega porażeniu przez wytwarzane przez grzyby mykotoksyny, które są groźne dla zdrowia ludzi i zwierząt. Aby ograniczyć występowanie chorób grzybowych w zbożach, należy zastosować zabiegi fungicydami.

Prawidłowe i terminowe przeprowadzenie zabiegu pozwala na skuteczne ograniczenie presji chorób!

Zwalczanie chorób grzybowych wymaga dużej precyzji. Dotyczy to zarówno ustalenia terminu i dawki środka, a także dobór odpowiednich substancji czynnych. Warto stosować wzajemnie się uzupełniające ich mieszaniny.

Jaki preparat wybrać? Jakie substancje czynne wybrać? Czy zwracać uwagę na panującą temperaturę powietrza?

Zapraszamy do kontaktu, pomożemy w wyborze środków do ochrony zbóż:

  • 62 721 53 00 Zduny
  • 62 722 78 83 Krotoszyn.