Premie dla młodych rolników.

Premie dla młodych rolników.

Od 19.06.2024 r. do 16.08.2024 r. można składać wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników.

Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

O przyznanie pomocy może ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat,
 • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej,
 • posiada numer identyfikacyjny,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie,
 • złożyła biznesplan.

Pomoc należy się tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego.

Pieniądze można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, m.in. na:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży,
 • zakup nieruchomości rolnych,
 • zakup stada zwierząt gospodarskich,
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich,
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/premie-dla-mlodych-rolnikow—nabor-wnioskow-od-19-czerwca-do-16-sierpnia-2024-r

Zachęcamy do kontaktu z naszym doradcą, który służy radą i pomocą w wypełnieniu wniosków:

Zduny 62 594 83 33