„Pryśnij z syngenta®”.

„Pryśnij z syngenta®”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w promocji „Pryśnij z syngenta®” zorganizowaną przez firmę Syngenta Polska sp. z o.o. Akcja skierowana jest dla wszystkich gospodarstw rolnych, w których uprawia się: zboże, rzepak, kukurydzę bądź ziemniaki.

Co zrobić, aby otrzymać zwrot?

 1. Kupić produkt biorący udział w promocji.
 2. Zarejestrować dowód zakupu poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie: https://www.prysnijzsyngenta.pl/
 3. Załączyć dowód zakupu (fakturę).
 4. Czekać na zwrot 10% wartości zakupów.

Czas trwania akcji oraz wartość maksymalnych zakupów różni się w zależności od wykorzystanego produktu:

Pryśnij zboże 2023:

 • Czas trwania akcji: 01.01.2023 – 31.05.2023
 • Wartość maksymalnych zakupów: 20 000 zł brutto

Pryśnij rzepak 2023:

 • Czas trwania akcji: 01.01.2023 – 31.05.2023
 • Wartość maksymalnych zakupów: 40 000 zł brutto

Pryśnij kukurydzę 2023:

 • Czas trwania akcji: 01.01.2023 – 31.05.2023
 • Wartość maksymalnych zakupów: 40 000 zł brutto

Pryśnij ziemniaki 2023:

 • Czas trwania akcji: 01.01.2023 – 31.08.2023
 • Wartość maksymalnych zakupów: 20 000 zł brutto

Produkty biorące udział w akcji:

Pryśnij zboże 2023:

 • Axial 50 EC
 • i / lub Axial Komplett Pak (Axial Komplett + Winnetou)
 • i / lub Avoxa Pak (Avoxa + Aldaro)
 • i / lub Turbo Pak (Tern + Plexeo)
 • i / lub Elatus Era
 • i / lub Moddus 250 EC
 • i / lub Moddus Start 250 DC

Pryśnij rzepak 2023:

 • Toprex 375SC

Pryśnij kukurydzę 2023:

 • Elumis 105 OD

Pryśnij ziemniaki 2023:

 • Carial Star 500 SC
 • i / lub Carial Flex

Więcej szczegółów i regulamin promocji na stronie: https://www.prysnijzsyngenta.pl/

Po produkty z firmy Syngenta zapraszamy do naszych punktów sprzedaży!

Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z etykietą.