Przygotowania do żniw

Przygotowania do żniw

W przygotowaniach do żniw, poświęć szczególną uwagę magazynom, w których będziesz przechowywać ziarno.

Okres przedżniwny, gdy magazyny są puste, jest najlepszym czasem by dokładnie je posprzątać i w ten sposób przygotować do przechowywania nowych plonów.

Co się kryje w magazynie?

Niestety, nie tylko zboże.

Magazynowane zboże to idealne siedlisko dla wielu szkodliwych organizmów. Insekty czy gryzonie żywią się nim, a magazyn jest dla nich świetnym schronieniem i środowiskiem do życia.

Na przednówku, gdy większość lub cała powierzchnia magazynu jest wolna, należy przeprowadzić zabiegi mające na celu podniesienie higieny w tych pomieszczeniach.

Sposobów jest kilka.

Mechanicznie usuwa się brud i resztki organiczne, które mogą gnić i tworzyć środowisko do rozwoju chorób. W trakcie sprzątania należy usunąć resztki produktów, które zalegają w magazynach, by nie zanieczyściły świeżych.

Sprzątanie nie powinno skończyć się tylko na podłodze, dobrze jest oczyścić z pajęczyn, kurzu, resztek i innych śmieci również sufit i ściany.

W posprzątanych, wolnych od pyłu i brudu pomieszczeniach dłuższa jest aktywność środków owadobójczych.

Sposoby chemiczne.

Jeżeli po dokładnym wysprzątaniu magazynu stwierdzi się obecność pojedynczych szkodników magazynowych (np. wołki, trojszyki, mkliki), należy wykonać zabieg chemiczny mający na celu zwalczenie szkodników.

Opryskiwanie to zabieg chemiczny polegający na pokryciu powierzchni warstwą cieczy ze środkiem ochrony roślin. Należy go przeprowadzić według instrukcji stosowania z etykiety danego środka.

Odymianie wykonuje się przy użyciu świec dymnych. Przed wykonaniem należy uszczelnić i zamknąć pomieszczenie. Dym powstający ze spalanej świecy unosi się i stopniowo opada, równomiernie osiadając na powierzchni magazynowej.

Przegląd magazynów.

Sprzątanie powierzchni magazynowej przed żniwami jest podstawową czynnością, którą należy wykonać przed złożeniem nowych plonów.

W naszej ofercie znajdują się preparaty do przeprowadzenia zabiegu metodą opryskiwania oraz odymiania. Zapytania prosimy kierować do naszych sprzedawców.

Zapraszamy do kontaktu:

  • 62 722 78 83 Krotoszyn
  • 62 721 53 00 Zduny