Magazyn zbożowy.

Magazyn zbożowy.

Zbliża się czas żniw, dlatego nadeszła pora, aby przygotować magazyn do przechowywania płodów rolnych. Odpowiednio przygotowany pozwoli na długie przechowywanie ziarna w odpowiedniej jakości.

Miejsce przeznaczone do magazynowania należy: oczyścić z kurzu, usunąć z resztek starego ziarna, martwych szkodników, pajęczyn, wymieść z nieczystości zarówno z podłogi jak i ze ścian oraz sufitu, dokładnie uszczelnić, ponieważ pęknięcia ścian czy podłogi to dobre kryjówki dla szkodników magazynowych. Jeśli zboże ma być przechowywane cały rok najlepiej odizolować ziarno od podłogi, używając w tym celu folii lub plandeki.

Samo oczyszczenie magazynu nie wystarczy. W następnej kolejności należy sprawdzić, czy w magazynie nie występują szkodniki. Po zauważeniu nawet pojedynczych osobników należy przeprowadzić zabieg ich zwalczania. Niezwalczone, nawet pojedyncze szkodniki, mogą w krótkim czasie znacznie zwiększyć swoją liczebność, co będzie skutkować obniżeniem jakości przechowywanego ziarna.

Do najczęściej występujących szkodników magazynowych należą: wołek zbożowy, wołek ryżowy, trojszczyki, kapturnik zbożowiec, rozpłaszczyk rdzawy, mącznik młynarek, rozkruszki i roztocza.

Odpowiednio przygotowany i utrzymany w czystości magazyn to jedna z metod zapobiegania występowania szkodników. Jednak, jeśli się pojawią, trzeba przeprowadzić chemiczny zabieg ich zwalczania.

Stosując insektycydy, należy pamiętać, aby środek stosować zgodnie z informacją na etykiecie.

Preparaty zwalczające szkodniki magazynowe znajdą Państwo w naszych sklepach. Zapraszamy!