Tania i bez strat?

Tania i bez strat?

Nie zwlekaj dłużej niż to konieczne.

Bieżący rok nie był łatwy dla upraw kukurydzy. Trudna wiosna, następnie postępująca susza przyczyniły się do utrudnień we wzroście i prawidłowym dojrzewaniu roślin.

Z tego powodu zbiory kukurydzy mogą być przyspieszone, by nie dopuścić do nadmiernego spadku parametrów roślin przeznaczonych do zakiszania.

Kiszonka z kukurydzy

Kukurydza to najbardziej wydajna z roślin paszowych uprawianych w naszym kraju.

W zależności od województwa, w którym jest uprawiana, może stanowić nawet 70% powierzchni zasiewów roślin pastewnych (bez użytków zielonych).

Przetworzona na kiszonkę stanowi:
  • podstawowe źródło paszy objętościowej w żywieniu bydła mlecznego i opasowego oraz małych przeżuwaczy,
  • główne źródło energii w żywieniu krów mlecznych,
  • najtańszą paszę spośród pasz objętościowych.

Nie zwlekaj ze zbiorem!

Stwórz warunki beztlenowe.

Rozdrobnione rośliny kukurydzy powinny zostać dokładnie ubite i przykryte dobrej jakości folią kiszonkarską. Przy wyborze folii warto zwrócić uwagę na jej parametry, najważniejsze z nich to m.in.:

  • odporność na przebicie i rozerwanie,
  • ochrona UV przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

Folia pryzmowa, folia do owijania balotów, wszystko do kiszonek

Użycie folii kiszonkarskich dzięki wykluczeniu wpływu światła i powietrza, zapewnia optymalne warunki do fermentacji mlekowej kiszonek oraz przyczynia się do zachowania przez dłuższy czas witamin i substancji odżywczych.

Inokulanty – dodatki do konserwacji.

Po co je stosować? Zakiszacze powodują:
  • zwiększenie stabilności tlenowej kiszonki,
  • większą wartość pokarmową kiszonki,
  • hamowanie rozwoju pleśni i drożdży w kiszonce.

Potrzebujesz dobrej jakości folii? Chcesz użyć inokulant/zakiszacz?

Zapraszamy do kontaktu:

  • 62 721 53 00 Zduny
  • 62 722 78 83 Krotoszyn