Terminy stosowania nawozów jesienią

Terminy stosowania nawozów jesienią

Dokładne terminy stosowania nawozów azotowych są określone w rozporządzeniu w tzw. „programie azotanowym”, ale w wyjątkowych sytuacjach ten termin może się wydłużyć.

Zgodnie z „programem azotanowym” nawożenie powinno odbyć się w terminie:

-nawozów naturalnych stałych (tj. obornik):

  • do 31 października na gruntach ornych,
  • do 30 listopada na trwałych użytkach zielonych, uprawach wieloletnich oraz uprawach trwałych,

-nawozów azotowych mineralnych i nawozów naturalnych płynnych (tj. gnojowica) :

  • do 20 października (dla niektórych gmin to 15 października lub 25 października) na gruntach ornych,
  • do 31 października na trwałych użytkach zielonych, uprawach wieloletnich oraz uprawach trwałych.

Termin stosowania nawozów azotowych na gruntach ornych może zostać wydłużony w przypadku:

  • niekorzystnych warunków pogodowych, tj. nadmiernego zwilgotnienia gleby, wystąpienia suszy – ostateczny termin to 30 listopada – w takim przypadku nie trzeba tego specjalnie dokumentować,
  • zakładanie uprawy po późno zebranym przedplonie, burakach cukrowych, kukurydzy lub późnych warzywach – ostateczny termin to koniec jesieni – w takim przypadku należy szczegółowo udokumentować: termin zbioru oraz termin siewu jesiennej uprawy, datę stosowania nawozów, zastosowane nawozy oraz ich dawkę. Dopuszczalna dawka azotu w nawozach wieloskładnikowych nie może przekroczyć dawki 30 kg N / ha.

W przypadku upraw pod osłonami lub upraw kontenerowych wydłużony termin stosowania nawozów azotowych nie jest możliwy!

Nawozów nie można stosować na glebach zamarzniętych, zalanych wodą lub przykrytych śniegiem.