Wapnować?

Wapnować?

Zastosowanie „dodatkowego” zabiegu, jakim jest wapnowanie, może obniżyć koszty produkcji roślinnej.

Dlaczego?

Bezpośrednim skutkiem zastosowania nawozu wapniowego jest przede wszystkim podwyższenie odczynu pH gleby.

Uregulowanie odczynu gleby powoduje, że:

  • składniki pokarmowe są lepiej przyswajalne dla roślin niż przy niższym pH, ponieważ nie uwsteczniają się do niedostępnych dla nich form,
  • zmniejsza się toksyczne działanie glinu i manganu,
  • poprawia się struktura gruzełkowata gleby, co korzystnie wpływa na gospodarkę wodną.

Wapnowanie – od czego zacząć?

 

Aby ustalić dawkę wapna, należy poznać odczyn pH gleby oraz jej kategorię agronomiczną. Gleby lżejsze naturalnie wykazują pH niższe niż gleby ciężkie, dlatego też mają inne potrzeby wapnowania.

Gdy już wiadomo, że konieczne jest uregulowanie odczynu gleby należy obliczyć dawkę nawozu wapniowego, jaki należy wysiać na danym polu.
Zalecane dawki zazwyczaj podawane są w czystym składniku, czyli CaO, więc należy je przeliczyć na dawkę nawozu.

Na gleby lekkie polecane są wapna węglanowe, działające wolniej i mniej agresywnie niż wapna tlenkowe, które zalecane są na gleby cięższe.

Zawartość składników w nawozach wapniowych (czy to tlenkowych czy węglanowych) podawana jest w formie tlenkowej (CaO). Dzięki temu ujednoliceniu sposób przeliczenia zalecanej dawki Cao na ilość nawozu jest taka sama niezależnie od rodzaju nawozu.

Jak zatem przeliczyć dawkę czystego składnika na dawkę nawozu, który powinniśmy zastosować?

Jeżeli zalecana dawka wynosi 2 t CaO na hektar, a posiadamy wapno nawozowe o zawartości  50% CaO, to obliczamy:

2 t CaO na hektar : 50% CaO/t =  4 t nawozu na 1 ha

Informacje dotyczące nawozów wapniowych oraz wsparcie merytoryczne w ustaleniu dawki dostępne są u naszych sprzedawców:

  • Zduny 62 721 53 00
  • Krotoszyn 62 722 78 83