Użytki Zielone – dbamy o jakość

Użytki Zielone – dbamy o jakość

Co można osiągnąć, wysiewając trawy z naszej oferty?

W paszy:

 • wysoki plon świeżej masy z hektara,
 • doskonałą jakość otrzymanej paszy – a to wiąże się z wyższym pobieraniem przez zwierzęta,
 • wysoką efektywność zawartych w paszy składników odżywczych.

W uprawie:

 • zwartą ruń, niezależnie od sposobu użytkowania,
 • pastwisko wytrzymałe nawet na ekstremalnych stanowiskach,
 • spowolnione starzenie roślin, co gwarantuje elastyczność użytkowania,
 • szeroki zakres tolerancji temperatury oraz wilgotności roślin.

Pewny plon o wysokiej jakości dzięki wytrzymałości, zimnotrwałości i zdrowotności odmian = odmiany Country.

Mieszanki traw nadają się do zakładania nowych stanowisk jednorocznych lub wieloletnich oraz podsiewów na intensywnych użytkach zielonych.
Różnorodność mieszanek powoduje, że można je uprawiać na większości stanowisk i różnych warunkach glebowych.
Zastosowanie odmian o różnych grupach wczesności przy udziale odmian późnych umożliwia równomierne rozłożenie plonu w kolejnych pokosach oraz poprawia właściwości pastwiskowe. Dodatkowo są one tak skomponowane, że można je również użytkować w sposób szczególnie intensywny.
W zależności od sposobu użytkowania można wybrać mieszanki typu kośnego, przemiennego, pastwiskowego.

„Krótkotrwały” użytek zielony – mieszanka poplonowa Futtertrio:

 • szybko rosnąca mieszanka traw do produkcji pasz w międzyplonie ścierniskowym,
 • użytkowanie jesienią w roku siewu (kośna już około 8. tygodni od zasiewu),
 • doskonały materiał na strawną kiszonkę o wyrównanej proporcji białka do energii,
 • przemienny sposób użytkowania (kośny i pastwiskowy).

Oceń,

jaki rodzaj zapotrzebowania na pasze z użytków zielonych jest w Twoim gospodarstwie.

Skontaktuj się

ze sprzedawcami, którzy pomogą w wyborze mieszanki dobranej do profilu działalności gospodarstwa.

 • Zduny 62 721 53 00
 • Krotoszyn 62 722 78 83