Wapnowanie gleby

Wapnowanie gleby

Wapnowanie jest bardzo ważnym procesem, który poprawia jakość gleby. Wykonuje się go, aby zmienić odczyn gleby z kwaśnego na lekko kwaśny.

Korzyści wynikające z dostarczenia związków wapnia do gleby:

-efektywniejsze dotlenianie gleby,

-skuteczniejsze przyswajanie wody i składników mineralnych,

-obniżanie zakwaszenia gleby, czyli tak zwanego pH gleby,

-wzrost plonów,

-lepsza cyrkulacja wody,

-zwiększenie aktywności organizmów żywych,

-poprawa struktury grudkowatości gleby,

-zwiększenie odporności na zamarzanie roślin w trakcie zimy.

Wiedza, jak przygotować glebę pod konkretną uprawę, może zaowocować wzrostem plonu nawet do 20-60%. Efektem prawidłowo wykonanego procesu wapnowania będzie zwiększenie plonów oraz satysfakcja hodowcy.
Należy pamiętać, że w wapnowaniu gleb bardzo istotna jest systematyczność. Proces wapnowania powinien być przeprowadzany w trakcie suchej i bezwietrznej pogody, późnym latem i jesienią. Nawozu nie można stosować na mokrą glebę.
Bezpośrednio po tym zabiegu nie można sadzić roślin, ponieważ nawozy wapniowe potrzebują czasu, żeby dokładnie wymieszać się z glebą.

Dokładna dawka nawozu zależy głównie od pH podłoża i typu gleby. Oblicza się ją, sprawdzając procent tlenku wapnia w poszczególnych nawozach. Na glebach ciężkich stosuje się większą ilość nawozu niż na glebach lekkich.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi sprzedawcami, którzy pomogą wybrać odpowiedni rodzaj wapna oraz ustalą dla Państwa odpowiednią dawkę.

62 721 53 00 Zduny

62 722 78 83 Krotoszyn