Wapnowanie

Wapnowanie

Zebranie owoców w sadzie – to nie koniec jesiennych prac.

Gleby, na których założono sady, są narażone na straty składników odżywczych, w tym kationów wapnia, które utrzymują pH na wyższym poziomie.

Na wzrost zakwaszenia gleb mają wpływ m.in. opady atmosferyczne, w skutek których składniki odżywcze są wymywane z profilu glebowego.

Uprawy sadownicze mają różne wymagania co do odczynu gleby. Rośliny uprawiane w sadach preferują gleby odczynie od lekko kwaśnego do obojętnego.

Zabieg wapnowania poprawia chemiczne i fizyczne właściwości gleby m.in. przez usunięcie z niej wolnych jonów glinu i żelaza.

Odczyn gleby na prawidłowym poziomie przyczynia się do sukcesów w uprawie roślin.

Co zyskujesz wapnując?

  • poprawę właściwości gleby – tworzenie się struktury gruzełkowatej,
  • wzrost aktywności mikroorganizmów glebowych,
  • większą dostępność i lepsze wykorzystanie składników odżywczych, również tych pochodzących z nawozów mineralnych,
  • dostępność przyswajalnych form fosforu (na zakwaszonych glebach fosfor ulega uwstecznieniu i nie jest pobierany przez rośliny),
  • usunięcie toksycznych dla roślin jonów glinu, manganu oraz wiązanie w nierozpuszczalne związki takich metali jak ołów, chrom.

Jakie nawozy stosować?

Wybierając wapno nawozowe do zastosowania w sadzie, koniecznie musimy znać stopień zakwaszenia oraz rodzaj gleby.

Na gleby lekkie stosuje się nawozy węglanowe, na gleby ciężkie – wapno tlenkowe.

Kiedy wapnować?

Nie ma możliwości, by wymieszać nawozy z glebą, dlatego należy dać im czas i możliwość rozpuszczenia się i wniknięcia w profil glebowy. Dlatego sady należy wapnować jesienią. Dzięki występującym opadom deszczu, a następnie śniegu, nawóz może się rozpuścić i wniknąć w profil glebowy, gdzie będzie dostępny dla roślin.

Więcej informacji o nawozach wapniowych i wapnie nawozowym udzielamy
w naszych sklepach.

Zapraszamy do kontaktu i odwiedzin:

  • Zduny 62 721 53 00
  • Krotoszyn 62 722 78 83