Przedłużono termin

Przedłużono termin

Termin składania wniosków o wsparcie finansowe na: „Modernizację gospodarstw rolnych” wszystkich obszarów wsparcia z budżetu #PROW2014 2020 został przedłużony! Wnioski do ARiMR będzie można składać do 20 września 2021r. osobiście w biurach powiatowych ARiMR lub w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP.

Nabór wniosków dotyczy wsparcia:

-rozwoju produkcji prosiąt (obszar A),

-rozwoju produkcji mleka krowiego (obszar B),

-rozwoju produkcji bydła mięsnego (obszar C),

-racjonalizacji technologii produkcji, wprowadzenia innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu (obszar D),

-nawadniania w gospodarstwie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do naszego doradcy, który również pomoże przy wypełnianiu wniosków.

Zduny, ul. Towarowa 1

Tel. 62 594 83 33