Zaprawianie nasion przed siewem

Zaprawianie nasion przed siewem

Nad koniecznością zaprawiania ziarniaków przed wysiewem nie trzeba się zastanawiać.

To jest bezsporne. Wiemy, jakie korzyści przynosi ten zabieg i przed jakimi czynnikami chroni nasze przyszłe plony. Wspominaliśmy o tym m.in. w poście „Zdrowe uprawy”.

Natomiast stosowanie nawozu donasiennego przy zaprawianiu już nie jest dla siejących zboża tak oczywiste.

Dlaczego warto zastosować nawóz donasienny?

Stosowanie nawozu należy połączyć z zaprawianiem ziaren. Nawóz donasienny zawiera składniki pokarmowe, które po naniesieniu nawozu na nasiona są szybko i łatwo dostępne dla kiełkującej rośliny. Dzięki temu wschodzące rośliny są dobrej kondycji.

Nawóz najlepiej zastosować w postaci płynu lub zawiesiny, ponieważ w tej postaci jest w stanie pokryć nasiona i nie osypuje się.

Polecamy nawozy z linii Primus®.

Jednym z nich jest nawóz Primus® B, specjalistyczny nawóz mineralny o szerokim składzie chemicznym. Dostarcza roślinom niezbędne makro i mikroelementy:

Składnikig/l% (m/m)
Azot (N) całkowity19,51,5
Azot (N) amonowy (NH4)2,20,07
Azot (N) amidowy (NH2)17,31,33
Pięciotlenek fosforu (P2O5)131,0
Tlenek potasu (K2O)131,0
Tlenek magnezu (MgO)23,41,8
Trójtlenek siarki (SO3)262,0
Bor (B)2,60,2
Miedź (Cu)2,60,2
Żelazo (Fe)11,70,9
Mangan (Mn)3,90,3
Molibden (Mo)0,780,06
Cynk (Zn)5,20,4
Tytan (Ti)1,950,15

Przebieg kiełkowania zależy od zasobów wody w glebie i od temperatury. Najpierw roślina wykorzystuje substancje odżywcze zmagazynowane w ziarniaku. Następnie rozwijający się korzeń pobiera składniki odżywcze z najbliższego sąsiedztwa ziarniaka.

Dzięki dostarczeniu „startowej dawki” składników odżywczych nawóz donasienny przyspiesza wschody w początkowym stadium wzrastania rośliny oraz ułatwia szybkie ukorzenie i rozwój systemu korzeniowego.

W naszej ofercie do wyboru jest nawóz płynny – Primus L oraz zawiesinowy – Primus B i Primus B+.

Nawozów donasiennych można używać do przygotowania materiału siewnego zbóż. kukurydzy, buraka, rzepaku, motylkowych i sadzeniaków ziemniaka.

Dawki preparatów należy stosować zgodnie z ich instrukcjami stosowania podanymi na etykietach.

Jak dobrać dawki w zależności od uprawy? Czy można połączyć z dowolną zaprawą nasienną?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi sprzedawcami:

  • 62 721 53 00 Zduny
  • 62 722 78 83 Krotoszyn.