Zbilansowane nawożenie

Zbilansowane nawożenie

Kukurydza, jako że jest rośliną o dużych wymaganiach pokarmowych, potrzebuje zbilansowanego nawożenia zarówno makro- jak i mikroskładnikami.

Składniki pokarmowe są pobierane przez kukurydzę przez cały okres wegetacji, ale w różnych ilościach w zależności od tego, w jakich stadiach rozwoju roślina się znajduje.

Kukurydza w największej ilości i przez najdłuższy okres wegetacji pobiera potas. Składnik ten reguluje gospodarkę wodną roślin, wpływa na rozwój korzeni i łodyg, zawiązywanie się kolb i ich zaziarnienie, zwiększa odporność na szkodniki i choroby oraz chroni roślinę przed zmianami temperatur. Nawożenie przedsiewne potasem zapewni roślinom stały dostęp do tego składnika.

Fosfor odpowiada za prawidłowy rozwój systemu korzeniowego oraz, tak jak potas, wpływa na zawiązywanie się kolb i ich zaziarnienie. Największe jego zapotrzebowanie roślina wykazuje w czasie dojrzewania.

Azot, oprócz działania plonotwórczego, wpływa też na zawartość skrobi, włókna surowego i tłuszczu w ziarnach. Najwięcej azotu pobierane jest przez roślinę w fazie od 6 – 8 liścia i trwa do momentu zasychania znamion. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest nawożenie azotem w dwóch dawkach podzielonych na przedsiewną i pogłówną.

W planowaniu nawożenia kukurydzy nie można zapomnieć o siarce i magnezie, gdyż tylko przy odpowiednim odżywieniu roślin tymi pierwiastkami azot jest prawidłowo pobierany przez rośliny.

Istotną rolę w prawidłowym rozwoju kukurydzy mają też mikroskładniki, tj. cynk i bor a w dalszej kolejności: miedź, mangan i molibden. Składniki te wpływają na: wzrost i rozwój kukurydzy, rozbudowę systemu korzeniowego a także lepsze pobieranie pozostałych składników pokarmowych. Można je dostarczyć roślinie doglebowo lub w nawożeniu dolistnym.

Pamiętać należy, aby dobrać optymalną ilość składników pokarmowych, gdyż zarówno zbyt mała ich ilość jak i zbyt duża negatywnie wpływa na jakość i wysokość plonu.

Jakie nawozy zastosować, w jakim momencie i w jakiej dawce, aby kukurydza wydała wysoki i dobry jakościowo plon? Nasi sprzedawcy udzielą rad i pomogą wybrać odpowiedni nawóz!

 W naszych punktach sprzedaży znajdą Państwo nawozy potrzebne do optymalnego nawożenia kukurydzy. Zapraszamy:

  • 62 594 83 30 / 62 594 83 40 Zduny
  • 62 594 83 50 Krotoszyn