Zboża jare

Zboża jare

Na co zwrócić uwagę przy wyborze odmiany zboża jarego?

Do wyboru odmiany zboża jarego warto przystąpić na kilka tygodni przed terminem siewu. Dzięki temu zyskuje się czas na zapoznanie się z charakterystyką odmian i porównanie wybranej na tle innych.

Warto zajrzeć także do Listy Odmian Zalecanych dla danego regionu.

Taka lista jest corocznie przygotowywana przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Cechy, na które powinno zwrócić się uwagę, by jak najlepiej dobrać odmianę do warunków i potrzeb gospodarstwa:

  • odporność na wiosenne przymrozki,
  • w przypadku pszenicy: w rejonie żerowania zwierzyny leśnej warto zastanowić się nad odmianami ościstymi,
  • odporność na porastanie ziarna w kłosie i na choroby grzybowe,
  • odporność na wyleganie,
  • plenność.

Nawożenie i ochrona roślin.

Nawożenie mineralne należy dopasować do zapotrzebowania danego gatunku na składniki pokarmowe.

Na przykład pszenica jara wymaga starannej uprawy roli, która umożliwia jak najwcześniejszy siew (przeprowadzany, gdy warunki wilgotnościowe umożliwią wjazd w pole).

W jakich nawozach, dawkach i terminach należy przeprowadzić nawożenie? Jak zadbać o uprawę by nie zaszkodziły jej choroby, szkodniki i chwasty?

Skontaktuj się z nami w tej kwestii, pomożemy poprowadzić uprawy od wyboru materiału siewnego przez zabiegi agrotechniczne w trakcie wegetacji po sprzedaż ziarna w skupie zbóż.

  • Zduny 62 721 53 00
  • Krotoszyn 62 722 78 83