Zboża ozime

Zboża ozime

Przygotowując się do wysiewu zbóż ozimych, można zdecydować się na dwa różne działania:

  • zakupić gotowy materiał siewny,
  • wykorzystać własne zboże do dalszej produkcji.

Każdy z tych kroków wymaga odpowiedniego przygotowania.

Materiał siewny z własnej reprodukcji.

Przygotowując się do siewu ziaren z własnej reprodukcji nie można zapomnieć o ich właściwym przygotowaniu i zabezpieczeniu.

Zaprawianie zbóż to proces polegający na pokryciu ziaren warstwą środka owadobójczego. Chroni zarówno ziarno jak i rośliny po jego wykiełkowaniu.

Celem tego zabiegu jest ochrona ziarniaków przed porażeniem przez choroby grzybowe oraz przed presją szkodników.

Zabieg jest skuteczny i bezpieczny dla środowiska. Pozwala osiągnąć zadowalający wielkościowo i jakościowo plon.

Czym zaprawiać*? Przegląd naszej oferty.

W zależności od potrzeb i stopnia planowanej ochrony można wybrać produkt oparty na jednej substancji czynnej, zaprawę dwu- lub trzyskładnikową.

Zaprawy różnią się również sposobem działania substancji czynnej – działanie powierzchniowe (kontaktowe) lub układowe (systemiczne). Te o działaniu powierzchniowym chronią ziarno przed zarodnikami i grzybnią, która znajduje się na ziarnie oraz występującymi w glebie. Zaprawy o działaniu układowym niszczą zarodniki znajdujące się w głębszych warstwach ziarniaka i w konsekwencji grzyby nie przerastają przez tkanki rosnącej roślin.

*Przypominamy, że środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z etykietą.

Zapraszamy do kontaktu:

  • 62 721 53 00 Zduny
  • 62 722 78 83 Krotoszyn