Zwrot akcyzy za paliwo.

Zwrot akcyzy za paliwo.

Producent rolny, który chce odzyskać część kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, musi złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Wnioski należy składać w okresie: 01.08.2023 r. – 31.08.2023 r. w Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca prowadzenia swojego gospodarstwa.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, tj.:

  • fakturę lub jej kopię dokumentującą zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie: 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r.,
  • w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego hodowli bydła – dokument zawierający informację o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła,
  • w przypadku posiadania przez producenta rolnego świń, owiec lub kóz – dokument zawierający informację o liczbie świń lub dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz w odniesieniu do każdej siedziby stada producenta w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 r.,
  • w przypadku posiadania przez producenta rolnego koni – oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w jego posiadaniu w 2022 r.

Więcej informacji na stronie -> https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Zapraszamy do naszego doradcy w Zdunach, który pomoże wypełnić wniosek.

62 594 83 33