Pora na wybór poplonu

Pora na wybór poplonu

Czas przed żniwami to dobry moment na zastanowienie się, jaką roślinę użyć w międzyplonie ścierniskowym.

Międzyplon ścierniskowy wysiewa się w krótkim czasie po zbiorze plonu głównego, po to by jesienią tego samego roku zebrać go na paszę lub przyorać wiosną jako nawóz zielony

Poplony można siać na wszystkich glebach, a ich uprawa ma duże znaczenie dla gospodarstw rolnych, ponieważ:

  • skracają czas pozostawienia gleby bez okrywy roślinnej – to mniejsze straty wody oraz ograniczenie zachwaszczenia na polu,
  • przyoranie poplonu, w całości bądź w części, dodatnio wpływa na zawartość próchnicy w glebie,
  • poprawa właściwości fitosanitarnych gleb – zwłaszcza w gospodarstwach uprawiających dużo zbóż,
  • to dodatkowa pasza objętościowa – źródło wartościowej zielonki (także z przeznaczeniem na kiszonki).

Ważny jest dobór rośliny na międzyplon. Wkrótce po zbiorze plonu głównego (np. jęczmień ozimy, rzepak ozimy) należy wykonać zasiew, najlepiej do drugiej dekady sierpnia.

Na międzyplon ścierniskowy polecamy takie gatunki jak:

  • peluszka,
  • gorczyca,
  • rzodkiew oleista,
  • łubin żółty,
  • łubin wąskolistny.

Więcej informacji na temat roślin do poplonów, terminów wysiewu oraz nawożenia uzyskają Państwo w naszych sklepach – w Zdunach i w Krotoszynie.

 

Zapraszamy.