Dopłaty

Dopłaty

Można już składać wnioski o dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo internetowo za pośrednictwem platformy ePUAP do dnia 25.06.2022r.

Dopłatami objęte są  następujące gatunki roślin zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego:

 • zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto,
 • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna,
 • ziemniaki.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

 1. fakturę zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zakupionego od 15 lipca 2021r. do 15 czerwca 2022r., pod warunkiem że materiał ten został w tym czasie wykorzystany do siewu lub sadzenia,

i / lub

 1. dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionego w terminie od 15 lipca 2021r. do 15 czerwca 2022r., pod warunkiem że w tym terminie został wykorzystany do siewu lub sadzenia,
 2. zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis jakie zainteresowany otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych,

albo

 1. oświadczenie o wielkości udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 lat podatkowych.

Dodatkowo do wniosku można dołączyć:

 • oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany,
 • oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzonej we własnym zakresie przez producenta rolnego,
 • oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami,
 • oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/material-siewny-kampania-2022

Osoby zainteresowane zapraszamy do naszego doradcy w Zdunach, który udzieli fachowej porady oraz pomoże w wypełnieniu wniosku:

62 594 83 33